Om oss E-post

Velkommen til heimesida vår. Me har eit gardsbruk i Ryfylke der me har etablert ei bedrift for uttak av murestein. Me har eit steinbrot for uttak av høgkvalitetsgneis som er testa av Sintef i Trondheim.

Me har sageutstyr for kutting av horisontale og vertikale flater pluss profilar. Vår styrke er å kunne lage spesialprodukt med særeigen design, gjerne større dimensjonar.

Våre kundar er også velkomne til å finne sin eigen stein, og me hjelper gjerne til med tilskjæring, transport og montasje. Pyntestein med naturlege former er godt eigna til å berike hagen og offentlege rom. Stort utval!

Me starta bedrifta vår i 1997. Me held til på Foreneset (Jelsa) i Ryfylke.

Ryfylke - produkt, eige steinbrot, lokal produksjon, transport og ferdigstilling!

Sist oppdatert tysdag 04. januar 2011 09:42
 

Arnfinn Fuglestein - Foreneset - 4234 Jelsa - post@fuglestein.no - mobil 481 38 603